Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace laserového svařování korozivzdorných ocelí 

   Author: Martin Farkaš; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Sahul Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Práce je rozdělena na dva nosné pilíře, první částí je teoretické představení problematiky laserové svařovací technologie, zabývající se detailním popisem jednotlivých částí laserů a jeho možných technických modifikací se ...
  • Údržba protikorozní ochrany ocelových konstrukcí 

   Author: Jakub Douda; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Fótyiová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této práce je popis konkrétních korozních problémů týkajících se ocelových konstrukcí, důvody jejich vzniku a následné možnosti řešení oprav. V úvodu se zabývá problematikou protikorozní ochrany. Dále se věnuje ...