Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv parametrů řezání na kvalitu řezných hran po plazmovém řezání 

   Author: Barbora Michálková; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem parametrů řezání na kvalitu řezných hran po plazmovém řezání. Teoretická část nejdříve stručně popisuje způsoby tepelného dělení. Poté se zaměřuje na plazmového řezání, vysvětluje ...