Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv metalurgických procesů na kvalitu Al-Si slitin 

   Author: Dvořák Eduard; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Doležal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato diplomová práce se v úvodní části zabývá obecným přehledem nejčastěji používaných slévárenských slitin Al-Si. V další kapitole se věnuje popisu metod hodnocení kvality slitiny. V praktické části se zabývá vlivem ...