Now showing items 1-1 of 1

  • Robotizované svařování prutových válců 

   Author: Němec Jan; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Rohan Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce je vypracována na téma Robotizované svařování prutových válců. Hlavním úkolem je zmapování současného stavu, navržení uspořádání pracoviště, toku materiálu, manipulaci komponent a hotových výrobků