Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika oprav forem pro tlakové lití 

   Author: Kafka Jan; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Kovanda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice oprav forem pro tlakové lití. Úvodní rešerše přibližuje základní používání nástrojových materiálů pro díly, které přijdou do styku s taveninou. Dále se věnuji popisu ...