Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv vybraných předúprav čištění povrchu na jeho vlastnosti 

   Author: Vašínová Lucie; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce vystihuje různé technologie předúprav povrchu materiálu. Práce obsahuje dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na předúpravy povrchu a skládá se z technologie ...