Now showing items 1-1 of 1

  • Verifikace odpružení tlustých ocelových plechů 

   Author: Broumová Michaela; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Pačák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou technologie tváření ohybem a nežádoucích faktorech s ní spojené. V praktické části se věnuje verifikaci odpružení reálného vzorku vůči numerické simulaci.