Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie výroby kompozitních dílů s termoplastickou matricí 

   Author: Kovařík Tomáš; Supervisor: Česal Marek; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby kompozitních vzorků z uhlíkové tkaniny a termoplastické matrice pro ověření mechanických vlastností. V teoretické části jsou popsány základní poznatky o uhlíkové ...