Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení pevnosti různých typů plastů pomocí vstřikovaných těles. 

   Author: Minařík Tomáš; Supervisor: Krebs Stefan; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá vstřikováním zkušebních těles ze 3 různých materiálů. Je zde popsán proces vstřikovaných zkušebních těles a určení mechanických vlastností vstřikovaných těles pomocí zkoušky tahem. Práce ...