Now showing items 1-2 of 2

  • Svařování hliníkových slitin metodou MIG-AC 

   Author: Adam Novotný; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá svařováním hliníkových slitin metodou MIG AC a porovnáním této metody s metodou MIG DC+. Teoretická část obecně popisuje problematiku svařování slitin hliníku, shrnuje normalizované značení ...
  • Svařování přenosných konstrukcí z hliníkových slitin 

   Author: Tomáš Langer; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Kolář Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá svařováním přenosných konstrukcí z hliníkových slitin. Teoretická část práce popisuje metody svařování TIG, MIG a CMT vhodné pro robotizované svařování. Dále se věnuje rozboru problematiky ...