Now showing items 1-1 of 1

  • Svařování otěruvzorných ocelí plněnou elektrodou 

   Author: Mládek Miroslav; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Holub Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na svařování otěruvzdorného materiálu Hardox 450 metodou FCAW, konkrétně pak na volbu přídavného materiálu, technologických podmínek a jejich vliv na výsledné mechanické vlastnosti svaru. ...