Now showing items 1-2 of 2

  • Svařování přenosných konstrukcí z hliníkových slitin 

   Author: Tomáš Langer; Supervisor: Kovanda Karel; Opponent: Kolář Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá svařováním přenosných konstrukcí z hliníkových slitin. Teoretická část práce popisuje metody svařování TIG, MIG a CMT vhodné pro robotizované svařování. Dále se věnuje rozboru problematiky ...
  • Využití svařování metodou popouštěcí housenky při opravách stěžejních komponent a zařízení v jaderné energetice 

   Author: Lukáš Jurásek; Supervisor: Kolařík Ladislav; Opponent: Kramár Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování metodou popouštěcí housenky ve vztahu ke stěžejním komponentám jaderných elektráren typu VVER-1000/320. V rámci teoretické části je proveden detailní rozbor uvedené ...