Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv parametrů svařování na rozměry tavné lázně 

   Author: Daniel Papkovič; Supervisor: Ježek Štěpán; Opponent: Brabec Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivů parametrů svařovaní na velikost svarové lázně. Řeší tvorbu svarové lázně, její geometrii a velikost svarové lázně u metod svařovaní elektrickým obloukem, konkrétně pro ...