Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace výroby odlitku tělesa koníku 

   Author: Jelínek David; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Špaček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout novou optimalizovanou technologii pro výrobu odlitku tělesa koníku za použití simulačního softwaru MAGMA5. Úvod práce je věnován rozboru některých vad odlitků. V další části diplomové ...