Now showing items 1-1 of 1

  • Využití počítačové simulace při úpravě technologičnosti odlitků 

   Author: Kaisler Zbyněk; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Tato práce se zabývá využitím simulačního softwaru Magma5 v provozu slévárny Kovosvit MAS, a.s. V teoretické části jsou popsány nejběžnější vady vyskytující se v odlitcích z grafitických litin. V praktické části je analyzován ...