Now showing items 1-1 of 1

  • Měření závislosti emisivity na polotovarech za vysokých teplot 

   Author: Crkal Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Svoboda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem teplotní závislosti koeficientu emisivity při bezkontaktním měření. V úvodu práce jsou velmi stručně popsány fyzikální zákony, na jejichž principu bezkontaktní měření teploty funguje. ...