Now showing items 1-1 of 1

  • Chování patinující oceli v různých korozních prostředí 

   Author: Michal Driml; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Brenner Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Teoretická část práce pojednává o korozi patinující oceli v atmosférických podmínkách, relativní vlhkosti vzduchu, rosném bodu, činitelích ovlivňující tvorbu koroze, předúpravách a úpravách patinující oceli pro velké ...