Now showing items 1-4 of 4

  • Plazmové navařování mědi a woframu pro fúzní reaktory 

   Author: Jan Vosáhlo; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá plazmovým navařováním mědi a wolframu pro fúzní reaktory. Teoretická část práce se zabývá problematikou termojaderné fúze a materiálů ve fúzní energetice, zejména pak materiály vystavené ...
  • Plazmové navařování wolframu na kovovou podložku 

   Author: Karolína Výletová; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zaměřuje na problematiku nanášení wolframu, jako perspektivního materiálu na první stěnu fúzního reaktoru typu tokamak na vysoce tepelně vodivý měděný základní materiál. Teoretická část je věnována přiblížení ...
  • Plazmové navařování wolframu pro fúzní aplikace 

   Author: Jakub Rybín; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato práce se zabývá možnostmi výroby a použití funkčně gradovaného materiálu titanu a wolframu pro aplikace v komponentech vystavených plazmatu ve fúzních reaktorech. V teoretické části podává přehled o současném stavu ...
  • Plazmové zpracování povrchu wolframu - ohřev, natavení 

   Author: Sára Přádková; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmové přetavení plazmového nástřiku wolframu, jako perspektivního materiálu pro první stěnu fúzních reaktorů typu tokamak. V rešeršní části práce je stručně shrnut princip termonukleární ...