Now showing items 1-1 of 1

  • Plazmové navařování wolframu pro fúzní aplikace 

   Author: Jakub Rybín; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato práce se zabývá možnostmi výroby a použití funkčně gradovaného materiálu titanu a wolframu pro aplikace v komponentech vystavených plazmatu ve fúzních reaktorech. V teoretické části podává přehled o současném stavu ...