Now showing items 1-1 of 1

  • Kontrola laserových svarových spojů pomocí softwaru Weldwatcher 

   Author: Harantová Alena; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Vondrouš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Obsah této bakalářské práce popisuje problematiku laserového svařování, kontrolu laserových svarů a nedestruktivní kontrolu softwarem Weld watcher. Práce se dělí na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...