Now showing items 1-1 of 1

  • NAVAŘOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ PLAZMATEM 

   Author: Boxanová Monika; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Janata Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou rychlořezných ocelí z hlediska navařování plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování a rychlořezných ocelí. Experimentální část se zabývá určením ...