Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv technologických parametrů na strukturu a vlastnosti návarů 

   Author: Křížek Jakub; Supervisor: Rohan Pavel; Opponent: Kovanda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-04)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou navařování kobaltové slitiny typu Stellite 6 plazmatem. V teoretické části je proveden rozbor technologie navařování. Experimentální část se zabývá určením účinnosti výsledných ...