Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie tryskání metacími jednotkami 

   Author: Kedra Alexandr; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na popis technologie tryskání a optimalizaci technologie tryskání metacích jednotek. Je zde popsáno samotné tryskání, vliv kinetické energie, jednotlivé typy tryskání, vyhodnocení dosahovaných ...