Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika technologičnosti konstrukce 3D tisku metodou FDM 

   Author: Matoušek Michal; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Česal Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Bakalářská práce se zabývá stavbou konstrukce 3D tištěných předmětů z plastů, zejména návrhem konstrukcí tak, aby došlo k jejich optimálnímu a bezchybnému vytištění. V teoretické části jsou popsány jednotlivé technologie ...