Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení mechanických vlastností 3d tisknutých vzorků 

   Author: Šatná Kristina; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá v rešeršní části problematikou technologie 3D tisku se zaměřením především na metodu DMLS neboli laserovým spékáním kovového prášku. Podává přehled o materiálech a vlivu tiskových parametrů ...