Now showing items 1-1 of 1

  • Použití aditivních technologií při výrobě dílů pro energetiku 

   Author: Schastlivtseva Elizaveta; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   V první teoretické části bakalářské práce jsou popsány obecné základy a principy metod aditivní výroby z kovů. Dále následuje rešeršní část, která je věnovaná realizovaným projektům aditivních technologií v energetice. ...