Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza chladnutí voskových modelů 

   Author: Brathová Michaela; Supervisor: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza rozměrové stability odlitků litých technologií vytavitelného modelu 

   Author: Brathová Michaela; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Píša Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této diplomové práce je popsat hlavní vlivy na rozměrovou stabilitu výroby odlitku lopatky 3. stupně metodou vytavitelného modelu a určit, která z výrobních operací má největší vliv na rozměrovou stabilitu odlitku, ...
  • Analýza vlastností dutých, 3D tištěných struktur 

   Author: Karel Matuška; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Rozvoj aditivních technologií, především 3D tisk kovů, umožnil mimo jiné i výrobu dílů s dříve obtížně vyrobitelnými nebo nedosažitelnými geometriemi. Mezi takové geometrie patří i mřížkové struktury. Tato diplomová práce ...
  • Čištění a úprava povrchů vyrobených 3D tiskem 

   Author: Vávra Zbyněk; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním povrchů součástí vyrobených 3D tiskem a to zejména součástí tištěných z korozivzdorné oceli 316L. Udává představu o strukturách a drsnostech povrchů po různých dokončovacích ...
  • Mechanické vlastnosti 3D tištěných vzorků z oceli 316L 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Tato diplomová práce řeší problematiku výroby a následného zkoušení vzorků z korozivzdorné oceli 316L, zhotovených aditivní technologií laserového spékání kovového prášku DMLS. Vzorky mají tvar zkušebních těles dle příslušných ...
  • Návrh řešení ke zvýšení tvrdosti odlitku bloku motoru 

   Author: Vaňková Barbora; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Barci Vladimir
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je zaměřena na navržení takových opatření, která by vedla ke zvýšení tvrdosti odlitků bloků motorů ve slévárně hliníku ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Řešení spočívá v analýze navrhovaných opatření a následné ...
  • Optimalizace modelu pro technologii 3D tisku 

   Author: Drašnar Martin; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Pitrmuc Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi efektivního převodu trojrozměrného počítačového modelu do hmotné podoby s využitím technologie 3D tisku. Cílem je dosáhnout úspory materiálu a omezit chyby během celého procesu. V řešení byla ...
  • Prezentace vad odlitků k podpoře výuky 

   Author: Komárek Michal; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Celá bakalářská práce je koncipována do 2 částí - teoretická a praktická - odráží v sobě problematiku zefektivnění výuky pomocí prezentace vad odlitků. Teoretická část se zabývá obecně vadami odlitku, jejich rozdělením a ...
  • Problematika oprav forem pro tlakové lití 

   Author: Kafka Jan; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Kovanda Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice oprav forem pro tlakové lití. Úvodní rešerše přibližuje základní používání nástrojových materiálů pro díly, které přijdou do styku s taveninou. Dále se věnuji popisu ...
  • Snížení výskytu slévárenských vad na hlavové přírubě bloku motoru 

   Author: Vaňková Barbora; Supervisor: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vyhodnocení mechanických vlastností 3d tisknutých vzorků 

   Author: Šatná Kristina; Supervisor: Chrášťanský Lukáš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá v rešeršní části problematikou technologie 3D tisku se zaměřením především na metodu DMLS neboli laserovým spékáním kovového prášku. Podává přehled o materiálech a vlivu tiskových parametrů ...
  • Využití aditivních technologií v Průmysl 4.0 

   Author: Koubová Jana; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Práce se zabývá problematikou aditivních technologií, Průmysl 4.0 a tím, jak se aditivní technologie mohou v Průmyslu 4.0 uplatnit. Jsou popsány kroky aditivního procesu a uveden přehled typů aditivních technologií. Dále ...
  • Využití počítačové simulace při úpravě technologičnosti odlitků 

   Author: Kaisler Zbyněk; Supervisor: Zikmund Petr; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-16)
   Tato práce se zabývá využitím simulačního softwaru Magma5 v provozu slévárny Kovosvit MAS, a.s. V teoretické části jsou popsány nejběžnější vady vyskytující se v odlitcích z grafitických litin. V praktické části je analyzován ...
  • Vývoj technologie DMLS tisku tenkostěnných konstrukcí 

   Author: Vojtěch Balcárek; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá problematikou 3D tisku tenkostěnných kovových konstrukcí zhotovených za pomoci aditivní technologie Direct Metal Laser Sintering. Kromě DMLS jsou v práci popsané i jiné technologie a zmapovaný ...
  • Výzkum vlivu parametru 'hatch distance' na kvalitu 3D kovového výtisku 

   Author: Bürgerová Karla; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Zikmund Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Předmětem této diplomové práce je výzkum vlivu parametru ,,hatch distance" na kvalitu 3D kovového výtisku. Díly jsou zhotovené z martenzitické oceli (1.2709) pro práci za tepla a jsou vyrobené aditivní technologií laserového ...