Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení zasychání nátěrových hmot 

   Author: Zasimenko Andrej; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Bakalářská práce je zaměřená na popis obecných znalostí nátěrových hmot, dále na principy předúprav povrchů, popis bezpečnosti a hygieny na pracovišti. Nedílnou součásti této bakalářské práce je laboratorní zkouška zasychání ...
  • Využití nanočástic v antistatických nátěrových hmotách 

   Author: Zasimenko Andrej; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Vlasáková Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomové práce se zabývá rozborem základních znalostí o nátěrových hmotách, popisem bezpečnosti a hygieny na pracovišti, zkoušení nátěrových hmot a nanočástic. V diplomové práci jsou shrnuty poznatky o elektrické vodivosti ...