Now showing items 1-1 of 1

  • Žárové nástřiky ve strojírenství 

   Author: Zahradníček Lukáš; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Sedláček Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Teoretická část této bakalářské práce se zabývá rozborem problematiky žárových nástřiků, kde jsou uceleně popsány vlastnosti žárových nástřiku, jejich princip a struktura. Dále se práce věnuje porovnání vybraných metod ...