Now showing items 1-1 of 1

  • Změna kvality slitiny hliníku v závislosti na délce přítomnosti v udržovací peci 

   Author: Šromová Simona; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Vrtílek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Teoretická část shrnuje poznatky o hliníkových slitinách, především o siluminech. Zabývá se tavením vybraných slitin, jejich ošetřením a metalurgickými procesy taveniny. Dále jsou teoreticky popsány metody zjišťování kvality ...