Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odlitků v biomedicínském inženýrství 

   Author: Vostatek Jakub; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Mores Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V rámci této bakalářské práce byla formou literární rešerše zpracována problematika využití odlitků v biomedicínském inženýrství. V úvodu práce je velmi stručně popsáno lidské tělo a technologie odlévání v obecném podání. ...