Now showing items 1-1 of 1

  • Opotřebení elektrod při odporovém svařování v závislosti na typu povrchové vrstvy svařovaných plechů 

   Author: Vladislav Vorobev; Supervisor: Kolaříková Marie; Opponent: Ježek Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
   Speciální povrchové vrstvy jako je např. anorganický povlak na bázi sirných sloučenin, anorganický povlak na bázi solí Zn nebo na bázi kyselé vodné sloučeniny (polyelektrolyt, silan, vosk) na oceli HX180BD+ZM100 jsou určené ...