Now showing items 1-3 of 3

  • Měření teplot na slévárně přesného lití 

   Author: Průcha Adam; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením teplot ve slévárně přesného lití. Praktická část diplomové práce je rozdělena na tři části. První část se zabývá možností zavedení nových ochranných trubic termočlánků pro měření ...
  • Měření teplotních polí skořepin v technologii vakuového lití 

   Author: Petra Krčová; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením teplot chladnutí předehřátých skořepin ve vakuu v technologii přesného lití na vytavitelný model. Měření teplot bylo provedeno pomocí termočlánků a následně byla získaná data zpracována ...
  • Racionalizace technologie výroby přesného odlitku 

   Author: Vrátný Ondřej; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Vlášek Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-09)
   Hlavním důvodem vypracování této diplomové práce je navrhnout opatření v technologii přesného lití vytavitelným modelem vybraného odlitku pro energetický průmysl s ohledem na potlačení vad. Všechny požadavky zákazníka jsou ...