Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny technologie výroby pokročilého stacionárního radomu 

   Author: Vittek Pavol; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Průcha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato práce se věnuje problematice konstrukčních a materiálových požadavků na radomy. Teoretická část se dále věnuje analýze stávající technologie výroby a návrhu nového technologického postupu zadaného radomu. Cílem ...