Now showing items 1-1 of 1

  • Povlaky z termoplastických práškových hmot 

   Author: Tomáš Padevět; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Hylák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato práce je zaměřena na povlaky z termoplastických hmot, rozdělování termoplastů do skupin, popisování jednotlivých plastů a na představení vlastností, které mají oproti jiným plastům. Dalším tématem je samotná aplikace ...