Now showing items 1-2 of 2

  • Korozní odolnost moderních předúprav povrchu zinkového povlaku v závislosti na přilnavost organických povlaků 

   Author: Sedláčková Eva Michelle; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Benešová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   První část této bakalářské práce se věnuje problematice duplexních povlaků, včetně jejich předúprav povrchu, druhům zinkování a aplikaci organických povlaků, dále popisuje vlastnosti těchto systémů a jejich vliv na kvalitu ...
  • Nové materiály pro technologie povlaků z práškových plastů 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Sedláčková Eva Michelle
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na technologii povrchových úprav práškovými plasty. V práci jsou popsány a shrnuty hlavní požadavky na úspěšnou aplikaci práškových plastů, vyhodnoceny hlavní funkce a vlastnosti těchto povlaků. ...