Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření metodiky pro měření drsnosti povrchu na konfokálním mikroskopu Olympus LEXT 

   Author: Serbus David; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Petr-Soini Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dotykové a bezdotykové (konfokální) metody měření drsnosti povrchu a porovnání jejich hodnot mezi sebou, zda jsou stejné, nebo se k sobě blíží. V první části práce je teoretické ...