Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení křivek mezní tvářitelnosti pomocí zkoušky tahem a systému ARAMIS 

   Author: Pavel Krejsa; Supervisor: Tatíček František; Opponent: Valeš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení křivek mezních deformací pomocí tahové zkoušky a systému ARAMIS. Tyto křivky nám udávají zásobu plasticity a vymezují velikost deformace, kterou materiál vydrží, než dojde k ...