Now showing items 1-1 of 1

  • Moderní trendy a vývojové směry v oblasti anodické oxidace a jejich užití v leteckém průmyslu 

   Author: Lucie Hudíková; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Zumr Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice anodické oxidace, jejím využití v letectví a hledání nových metod pro anodickou oxidaci. V experimentální části se tato práce zabývá adhezními zkouškami na hliníkových vzorcích. ...