Now showing items 1-1 of 1

  • Svařování a jeho modelování v simulačním softwaru 

   Author: Langr Marek; Supervisor: Vondrouš Petr; Opponent: Veverka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-08)
   Tématem, kterým se zabývá tato bakalářská práce, je simulace svařování a její přesnosti. Obsah práce je složen z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá fyzikálními jevy při svařování a také je zde podrobně ...