Now showing items 1-1 of 1

  • Radiografické zkoušení svarů trubek malých průměrů 

   Author: Petrů Aleš; Supervisor: Zavadil Tomáš; Opponent: Havránek Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou při radiografickém zkoušení svarů trubek malých průměrů dle ČSN EN ISO 17 636-1. Jejím cílem je kvantifikovat faktory, které ovlivňují výslednou radiografickou jakost snímku s důrazem ...