Now showing items 1-2 of 2

  • Racionalizace výroby ingotů ze silumínů 

   Author: Čermák Václav; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Doležal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce se zabývá racionalizací hutní výroby ingotů ze slitin hliníku, které se deformují vlivem prudkého chlazení při zachování vysokých vnitřních teplot v důsledku nedostatečně chlazených kokil. Práce je zaměřená na slitinu ...
  • Vliv metalurgických procesů na kvalitu Al-Si slitin 

   Author: Dvořák Eduard; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Doležal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-28)
   Tato diplomová práce se v úvodní části zabývá obecným přehledem nejčastěji používaných slévárenských slitin Al-Si. V další kapitole se věnuje popisu metod hodnocení kvality slitiny. V praktické části se zabývá vlivem ...