Now showing items 1-1 of 1

  • Korozní odolnost vybraných žárově stříkaných povlaků 

   Author: Dalibor Jeřábek; Supervisor: Kuchař Jiří; Opponent: Antoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   V teoretické části práce je představena a vysvětlena technologie žárového nástřiku. Následně jsou popsány jednotlivé metody depozice nástřiku s důrazem na metodu nanášení pomocí elektrického oblouku (TWAS). Poté jsou popsány ...