Now showing items 1-7 of 7

  • Bezkontaktní vyhledávání daktyloskopických stop 

   Author: David Albrecht; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Bakalářská práce má za cíl vysvětlení základů daktyloskopie, principy zjišťování daktyloskopických stop a zajišťování zejména stop latentních. Teoretická část práce vysvětluje pojmy a základy daktyloskopie. Věnuje se ...
  • Detekce mastných nečistot na povrchu plastů 

   Author: Avagjan Hrant; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou polymerních materiálů - plastů a možností detekce nečistot na jejich površích. V práci je zdůrazněno, z jakého důvodu je snaha nahrazení klasických materiálů (ocel, hliník) plasty. ...
  • Návrh experimentálního zařízení pro bezkontaktní detekci kontaminantů pomocí UV-VIS spektroskopie 

   Author: Mackerle Patrik; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení na detekci povrchového znečištění pomoci UV-VIS spektroskopie. V teoretické části práce je podrobněji rozebrána problematika povrchového znečištění a možnosti její ...
  • Porovnání účinnosti odmašťovacích prostředků 

   Author: Kopřiva Andreas; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá sledováním a porovnáním účinnosti vybraných odmašťovacích prostředků. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na základní informace o procesu ...
  • Vliv oxidických vrstev na fluorescenční vlastnosti lehkých kovů 

   Author: Sofia Kšiňanová; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce se zabývá problematikou předúprav povrchu. Konkrétně kontrolou procesu čištění pomocí UV-VIS spektroskopie. Zaměřuje se na fluorescenční vlastnosti oxidů lehkých kovů, hlavně u hliníku. Teoretická část je věnovaná ...
  • Využití UV-VIS spektrometrie pro kriminalistickou praxi 

   Author: Hovorková Vendula; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí daktyloskopických stop moderní nedestruktivní metodou UV-VIS spektroskopie. V první části je do hloubky prozkoumána problematika daktyloskopie. Je popsán proces identifikace pomocí ...
  • Zařízení pro nanášení olejových vrstev 

   Author: Kopřiva Andreas; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Chábera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi nanášení olejových vrstev a jejich úpravou. Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na základní informace o mazivech a také procesu ...