Now showing items 1-6 of 6

  • Energie v povrchových úpravách 

   Author: Vítek Tomáš; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšujících se cen za energii a snižovaní zásob neobnovitelných zdrojů. Tato práce obsahuje využití obnovitelných zdrojů namísto neobnovitelných zdrojů. Dále obsahuje specifické ...
  • Hodnocení zasychání nátěrových hmot 

   Author: Zasimenko Andrej; Supervisor: Drašnar Petr; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Bakalářská práce je zaměřená na popis obecných znalostí nátěrových hmot, dále na principy předúprav povrchů, popis bezpečnosti a hygieny na pracovišti. Nedílnou součásti této bakalářské práce je laboratorní zkouška zasychání ...
  • Kvalita povrchu u dílů vyrobených metodou DMLS 

   Author: Lucie Halmelová; Supervisor: Bryksí Stunová Barbora; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   V první, teoretické části bakalářské práce, jsou popsány vybrané metody 3D tisku kovů, spadající pod LPBF - Laser Powder Bed Technology, a jednotlivé tiskové parametry, které mají vliv na kvalitu povrchu. Dále jsou uvedeny ...
  • Předúpravy povrchu úzkých štěrbin ocelových konstrukcí 

   Author: Eva Michelle Sedláčková; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se věnuje problematice ocelových konstrukcí, koroze, odstranění původní protikorozní ochrany z úzkých štěrbin a následnému hodnocení stavu povrchu. Experimentální část je zaměřena na testování vhodných ...
  • Vliv technologií zinkování na vlastnosti organických povlaků 

   Author: Lorenc David; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   V teoretické části bakalářské práce se pojednává o technologiích galvanického a žárového zinkování. Dále je popsán vliv vodíku v povrchových úpravách, nátěrové hmoty, kataforéza a práškové plasty. V experimentální části ...
  • Vliv tloušťky slitinového povlaku ZnNi na jeho výsledné vlastnosti 

   Author: Báčová Kateřina; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá rozborem slitinových ZnNi povlaků, které díky svým vlastnostem mohou nahrazovat kadmium, od jehož používání se ustupuje díky jeho vysoké toxicitě. V práci je proveden rozbor problematiky ...