Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv technologie vlečného omílání na kvalitu lisovacího nástroje 

   Author: Mackerle Patrik; Supervisor: Kudláček Jan; Opponent: Žáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá postupovým lisováním, měřením mikrogeometrie, možnostmi technologie vlečného omílání, a využitím této technologie pro úpravu lisovacích nástrojů.