Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace labyrintové ucpávky turbovrtulového motoru 

   Author: Josef Pouzar; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Veselka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací labyrintové ucpávky turbínové hřídele turbovrtulového motoru společnosti GE Aviation. Cílem je snížit počet břitů ucpávky za podmínky zachování původních výstupních a vstupních ...
  • Výpočet axiální síly na hřídeli kompresoru turbovrtulového motoru 

   Author: Ilia Pavlov; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Veselka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vznikem axiálních sil na hřídeli kompresoru od vyrovnávacího disku a kompresoru motoru společnosti GE Aviation Czech na zkušebním stojanu ve výzkumné laboratoři. Cílem je zvýšení výsledné ...