Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stabilizátoru rychlostního letounu 

   Author: Michal Větrovec; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl návrh stabilizátoru ultralehkého letadla ze studie vypracované v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty. Na začátku práce je vypracován rozbor současného stavu možných konstrukcí. Dále ...