Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet axiální síly na hřídeli kompresoru turbovrtulového motoru 

   Author: Ilia Pavlov; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Veselka Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá vznikem axiálních sil na hřídeli kompresoru od vyrovnávacího disku a kompresoru motoru společnosti GE Aviation Czech na zkušebním stojanu ve výzkumné laboratoři. Cílem je zvýšení výsledné ...