Now showing items 1-1 of 1

  • Tenzometrické měření sil na voze typu Formula student 

   Author: Tomáš Dus; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tématem této diplomové práce je tenzometrické měření sil působících na prvky zavěšení přední a zadní nápravy vozu soutěže formule student. Práce se zabývá rešerší možných metod měření sil v nápravách, návrhem měřícího ...